A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новоукраїнська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Більмацької громади

АНАЛІЗ регуляторного впливу

Дата: 06.03.2019 14:49
Кількість переглядів: 362

22.02.2019 рік

АНАЛІЗ

регуляторного впливу  проекту рішення Новоукраїнської сільської ради Більмацького району Запорізької області «Про норми споживання питної води на території Новоукраїнської сільської ради Більмацького району Запорізької області »

 

1.  Визначення проблеми та її аналіз

            На території Новоукраїнської сільської ОТГ діють громадські водоводи, які забезпечують потребу населення сіл Новоукраїнської сільської ОТГ в питній воді.

            З метою приведення стану розрахунків за використання води до рівня економічної доцільності необхідно встановити упорядковану норму  витрат питної води споживачами.

 

2.  Мета державного регулювання

            Основною метою даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання  Закону України "Про житлово–комунальні послуги"  у т. ч.:

            - надання якісних послуг, здатних задовольняти встановлені або припущені потреби споживача у відповідності до законодавства;

            - дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг;

            - забезпечення функціонування підприємства – виробника послуг на умовах самофінансування.

Цілями регулювання є :

            - утримання у належному стані засобів виробництва;

            - дотримання та виконання нормативів трудового законодавства;

            - забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.

            Також, метою впровадження рішення є забезпечення сталого та якісного водопостачання з виконанням необхідних показників якості води; скорочення непродуктивних втрат питної води; забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.      

            Прийняття рішення спрямоване на додержання вимог Водного кодексу України, статті 22, 32, 41 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статей 30, 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», БНтаП 2.04.01-85 „Внутрішній водопровід і каналізація будинків”.

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативи до запропонованого регулювання:

 

            Збереження існуючої ситуації. Як наслідок, фактичне зростання цін на виробничі матеріали, енергоносії, зростання мінімальної заробітної плати не дасть можливості покривати витрати на виробництво, що тягне погіршення якості послуг та стану виробництва;

             

       Однак такий шлях  вирішення проблеми є економічно невиправданим , зважаючи на те, що це не стимулюватиме підприємство до впровадження енергозберігаючих технологій та заощадливого використання  ресурсів.        Одним з альтернативних заходів для споживачів є встановлення приладів обліку води, але фактично це не відбувається на 100 відсотків.

            Таким чином, вирішення проблеми з впорядкування розрахунків за використання води  можливо у разі встановлення норм споживання питної води для споживачів Новоукраїнської сільської ради Більмацького району Запорізької області, що покращить стан виробництва і не потребує компенсації різниці в цінах та тарифах.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, заходи

Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики:

-   підготовка пропозицій щодо змін норм споживання питної води на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації та врахування зростання цін на виробничі матеріали, послуги, енергоносії, мінімальної заробітної плати;

-   надання у засоби масової інформації матеріалів щодо запропонованих змін;

-   взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих норм споживання питної води;

-   врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень

 

5. Обґрунтування можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

            Запропоновані норми споживання питної води для споживачів Новоукраїнської сільської ради  забезпечать стабільну роботу підприємства, дозволять своєчасно сплачувати податки до бюджету  та розрахунки за енергоносії, покращити технічний стан виробництва, позитивно вплинути на якість послуг, що надаються підприємством та стимулюватимуть встановлення індивідуальних приладів обліку води.

            Можливість досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

            Це стає можливим завдяки затвердженню проекту рішення   Новоукраїнської сільської ради  норм споживання питної води споживачами з визначенням обсягів затрат на здійснення капітальних вкладень та питому вагу окремих категорій споживачів у формуванні цих витрат.

            Розробка рішення здійснюється за принципами :

-        законності;

-        гласності ( відкритості, прозорості, загальнодоступності).

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

            Реалізація рішення по встановленню норми споживання води повинна упорядкувати розрахунки за використання води, призведе до зменшення втрат води, що забезпечить економію природних ресурсів та покращення якості надання послуг, стале водопостачання споживачів  .

 

7. Строк  дії регуляторного акта

            Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, дія якого розповсюджується на всі категорії споживачів комунальних послуг з водопостачання, є загальнообов’язковим до застосування на території Новоукраїнської сільської  ради та строк дії якого не визначено.

 

8. Соціально-економічні наслідки передбачених заходів

Прийняття цього рішення :

   - дасть можливість отримувати плату за фактично надані послуги;

   - утримання виробництва у належному стані;

   - підвищення якості технологічного процесу та надійності   виробничого обладнання;

  - покращення якості надання послуг з водопостачання  для населення.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

            Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу вартісних та кількісних показників по наданню послуг на споживання питної води показників прибутковості чи збитковості підприємства.

            Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

            З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено  через 3 роки після набрання актом чинності, без залучення наукових установ або опитувань.

 

            Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань надавати за адресою: 71012, с. Новоукраїнка, вул. Снитка, 63, Новоукраїнська  сільська рада, телефон  7-56-45 протягом одного місяця з дня опублікування проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

 

Новоукраїнський  сільський  голова                А.В.Бажан

 

           

                       

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора