A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новоукраїнська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Більмацької громади

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 31.01.2019 16:38
Кількість переглядів: 291

АНАЛІЗ   РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

до  проекту  рішення  Новоукраїнської сільської ради Більмацького  району    Запорізької  області

 

Про затвердження розрахунку тарифів на послуги з водопостачання та тарифів на централізоване водопостачання для 3-х груп споживачів сіл Сміле, Самійлівка Новоукраїнської сільської ради

            Цей  аналіз  регуляторного  впливу  (далі – аналіз)  розроблений  на  виконання  та дотримання  вимог  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»  від   11.09.2003р.  № 1160-IV   та   Методики  проведення  аналізу  впливу  регуляторного  акта,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11.03.2004  № 308.

 

            1. Опис  проблеми,  яку  планується  розвязати  шляхом  державного  регулювання.

            Новоукраїнська сільська рада сторила комунальне підприємство (КП) по обслуговуванню  водопроводу, свердловин, башт Рожновського сіл Новоукраїнка, Гоголівка, Червоноселівка, Сміле, Самійлівка. Для існування цього підприємства потрібні економічно обгрунтовані тарифи на водопостачання для 3-х груп споживачів:

                      І  групи – населення;

                     ІІ  групи – бюджетні установи;

                    ІІІ  групи – інші споживачі.

 

2. Визначення  мети  нормативного  регулювання.

Дане  рішення  спрямоване на:

  - встановлення  прозорого,  чітко  врегульованого  порядку  розрахунку тарифів на послуги водопостачання;

  - встановлення самоокупних, економічно обґрунтованих тарифів;

  - стимулювання ресурсозбереження шляхом застосування відповідного правилам і нормам формування тарифів;

  - надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання населенню сіл, дитячим закладам, амбулаторії, школі, будинку культури та іншим споживачам.

            Застосування самоокупних економічно обґрунтованих тарифів на послугу з водопостачання, які виносяться на розгляд та обговорення громадськості і пропонуються в проекті рішення, дасть можливість стабілізувати фінансово-економічний стан КП:

             - задовольнити споживацький попит на якість послуги;

             - стовідсотково компенсувати витрати по наданню послуг;

             - повноцінно виконувати програму енергоресурсозбереження шляхом проведення своєчасних ремонтів обладнання, запобігати понаднормативним втратам води, виконувати природоохоронні міроприємства.

 

            3. Цілі регулювання.

       Цілями регулювання є :

             - надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства;

             - дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг;

             - забезпечення функціонування підприємства - виробника послуг на  умовах самофінансування;

             - утримання у належному стані засобів виробництва;

             - дотримання та виконання нормативів трудового законодавства та колективного договору;

             - забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів.

 

 4. Механізм розвязання  проблеми.

            Розрахунок тарифів проводиться відповідно до "Порядку формуванню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011року.

Проблеми,  що  зумовили  необхідність  прийняття  запропонованого  проекту  рішення,  вирішуються  шляхом:

  • запровадження  прозорої  процедури  розрахунку тарифів;
  • залучення  громадськості  до  обговорення  даного  проекту  рішення  шляхом  оприлюднення  його на сайті  Новоукраїнської сільської ради Більмацького району Запорізької області, дошці оголошення адміністративного приміщення с.Сміле та Новоукраїнської сільської ради,  внесення  пропозицій  та  зауважень.

 

5. Визначення  альтернативних  способів  досягнення  мети.

Дане  рішення  відповідає  принципам  державної  регуляторної  політики,  а  саме:  доцільності,  адекватності,  ефективності,  збалансованості  та  принципу  прозорості  і  врахування  громадської  думки,  та  забезпечить  порядок  розрахунку тарифу на послуги водопостачання  по Новоукраїнській сільській раді.

 

6. Обгрунтування  можливостей  досягнення  цілей  у  разі  прийняття  регуляторного  акту.

Запровадження  цього  регуляторного  акта  дозволить  у  більшій  мірі  збалансувати  інтереси  КП,  громади, бюджетних організацій   та  підприємців. 

           Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

           На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і позитивний характер.

          Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства.

           Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

           Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для І, ІІ та ІІІ груп споживачів дозволить підприємству надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства, утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії, теплопостачання та ін.

           Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

           Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта визначається наданням висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами.

 

7. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного  акту.

Очікувані  результати  прийняття  регуляторного  акта  визначено  із  застосуванням  методу  аналізу  вигод  та  витрат.

В  результаті  прийняття  зазначеного  проекту  рішення  очікується  досягнення  мети та цілей,  поставлених  у  п.2, п.3.

           До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення тарифів на послуги з водопостачання.

Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п.1.

 

Аналіз вигод та витрат обраного способу.

 

Найменування

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

 

Витрати пов'язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту.

Збільшення витрат на субсидії.

Виробник послуг

 

   - Забезпечення 100% відшкодування тарифами економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг;

   - забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов виробництва;

   -  утримання виробництва у належному стані;

   - зменшення аварійних ситуацій;

   - безперебійне виробництво послуг;

   - впровадження енергозберігаючих технологій.

 

Споживачі

 

Отримання послуг належної якості в достатньому обсязі.

Підвищення витрат на оплату комунальних послуг

 

8. Обгрунтування  запропонованого  строку  дії  регуляторного  акта.

Термін  дії  регуляторного  акта  не обмежений  у  часі.  Зміни  та  доповнення  до  нього  можуть  вноситись  у  разі  змін  до  чинного  законодавства та у інших необхідних випадках.

 

9. Визначення  показників  результативності  регуляторного  акта.

       Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників:

             - доходи, середній тариф;

             - витрати, собівартість;

             - фінансовий результат;

             - сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством;

             - кількість споживачів послуг (населення).

       За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному:

             - беззбиткова діяльність комунального підприємства по забезпеченню централізованого водопостачання;

             - реалізація плану поточних ремонтів за рахунок власних коштів, які спрямовані, в першу чергу, на зменшення витоків і втрат води;

             - підвищення якості надання послуг та надійності виробничого обладнання.

      Формування тарифів виконувалось з урахуванням витрат на здійснення поточних ремонтів та впровадження виробничо-технічних заходів спрямованих на поліпшення систем водопостачання. Для впровадження вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють підвищити надійність виробничого обладнання.

       У відповідності із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що:

             - прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення;

             -  отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

             - отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

10. Заходи,  з  допомогою  яких  буде  здійснюватись  відстеження  результативності  акта.

Відповідно  до  Закону України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики   у   сфері   господарської   діяльності»  повторне  відстеження  результативності  регуляторного  акта  здійснюється  через  рік з  дня  набрання  ним  чинності  або  набрання  чинності  більшістю  його  положень.

У  пункті  9  аналізу  регуляторного  впливу  визначено  показники  результативності  акта,  на  підставі  яких  буде  складено  звіт  про  відстеження  результативності  цього  регуляторного  акта.      

 

Зауваження  та  пропозиції  до  проекту  приймаються  в  письмовій  формі  протягом  місяця  з  дня  його  оприлюднення:

 

 

  • поштою  за  адресою:   71010,  Запорізька  область, Більмацький район, 

                                              с. Сміле, вул.Чкалова, 84;

  • тел.                                 7-61-45;

 

 

  • поштою  за  адресою:   71012,  Запорізька  область,  Більмацький  район, 

                                                                 с. Новоукраїнка, вул.Снитка, 63;

  • тел.:                                 7-56-45

 

 

 

 

 

Новоукраїнський сільський голова                                                   А.В.Бажан

             

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора